SHUTTLE99 ja selle veebisaitide privaatsuspoliitika

SHUTTLE99 on aadressil Sepapaja 6 Tallinn (Eesti) asuv ettevõte, mis pakub infoteenuseid tarbijad erinevate kaubamärkide ja domeenide kaudu (edaspidi Veebileht):

 • MiSolvencia.es, finantsteenuste ja -toodete valdkonnas.
 • CreditoTitan.mx, finantsteenuste ja -toodete valdkonnas.
 • CreditoTitan.co, finantsteenuste ja -toodete valdkonnas.
 • Creditoggi.it, finantstoodete ja -teenuste valdkonnas.
 • SeguroCarro.mx, kindlustusteenuste ja -toodete valdkonnas.
 • PartyHostels.org, turismiteenuste ja -toodete valdkonnas.
 • MamboCredit.com, finantsteenuste ja -toodete valdkonnas.
 • BookBeachResorts.com, turismiteenuste ja -toodete valdkonnas.

Oleme teadlikud, kui oluline see on et meie kasutajad teaksid, mida nende isikuandmetega alati tehakse. Seetõttu suhtume kõigesse, mis puudutab teie privaatsust ja turvalisust, suurepäraselt hoolt ja läbipaistvust. Selles mõttes me ei koonerda jõupingutusi võtta kõik vajalikud meetmed kaitse tagamiseks andmetest, mis meil on oma kasutajate kohta, ja me kohustume seda tegema täiustada neid vastavalt kehtivatele seadustele ja eelseisvatele tehnoloogilistele edusammudele. Seda poliitikat võib kohaldada ainult kogutud andmetele ja teabele meie poolt.

PÕHITEAVE ANDMEKAITSE KOHTA

Teeme kokkuvõtte meie privaatsuspoliitika kohta. Allpool leiate seda üksikasjalikult selgitatud ja kui Kui teil on küsimusi või soovite teha ettepanekuid, saate alati võtke meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil informacion@misolvencia.es. Meil on hea meel osaleda

VASTUTAB TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE EEST

SHUTTLE99 OÜ

RAVI EESMÄRK

Meie teenuste haldamine ja osutamine kui võrdlusvahend (finants-, turismi- või muude toodete jaoks), kaubanduslik potentsiaalne otsimine ja taotluste haldamine.

RAVITSE LEGITIMINE

Kasutaja taotlus ja nõusolek andmete omanikud

RAVI SAATJAD

Need, kes vastutavad ravi eest ELis ja väljaspool EL-i "Privacy Shield" raames. Ettevõtted, mis kuuluvad SHUTTLE99 grupp ja koostööd tegevad üksused (finantsüksused, finantsvahendajad, intressimäärade koondajad, broneerimisteenused jne).

MEIE KASUTAJATE ÕIGUSED

Nad saavad omale juurde pääseda, neid parandada ja kustutada andmed, aga ka muud juriidiliselt tunnustatud õigused, mis on üksikasjalikult kirjeldatud lisateabes.

LISATEAVE

1.- Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?

SHUTTLE99 vastutab teie andmete töötlemise eest.

KONTAKTANDMED
Aadress:Sepapaja 6 – 15551 Tallinn, Eesti
Telefon:+34 958 99 38 07
E-post:informacion@misolvencia.es

2.- Milliseid isikuandmeid me kogume? Kust? Mis kasu me anname neile?

Normi järgi kõik andmed, mis üksi või koos mõne muuga seda võimaldavad tuvastada või muuta füüsilised isikud tuvastatavaks, näiteks nimi ja perekonnanimi, kontaktandmed, telefoninumber, email, D.N.I./N.I.E. andmed, ettevõtte andmed, kus te töötate, konto number pank jne loetakse isikuandmeteks

Saidilt kogutavad kasutajate andmed on täitmiseks hädavajalikud meie tegevus: kasutajate võrdlemine ja abistamine toodete (finants-, turismi- jne) rentimise protsessis ettevõtetelt, kellega koostööd teeme ja mis tegutsevad Hispaanias vastavalt nende profiilile ja vajadustele.

Meie kasutajad esitavad meile oma andmed vabatahtlikult, registreerudes meie veebisaidil või muul viisil, näiteks telefonikõne, e-posti või muude veebilehtede kaudu, kus Veebisaidi teenuseid võidakse majutada.

SHUTTLE99 jätab endale õiguse kasutada teavet privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel, sealhulgas teised:

 • Pettuste ennetamine.
 • Identiteedikontroll.
 • Krediidiseisundi kontrollimine kasutaja.
 • Laenutaotluste hindamine.
 • Töötamata võlgade sissenõudmine.
 • Uuring kasutajate eelistuste kohta kaupade ja teenuste pakkumisel mis võib teile huvi pakkuda.
 • Teabe saatmine toodete kohta (finants-, turism jne), mis vastama kliendi omadustele ja vajadustele.
 • Pakkumiste saatmine erinevatel viisidel (telefon, e-post, SMS, post jne).
 • Pakuge kasutajale paremat teenust ja rahuldage nende vajadustele.
 • Jälgige soovitud teenuseid.
 • Hoidke teid nõutud teenustega kursis.
 • Turu-uuringud.

Juhul, kui kasutaja on huvitatud finantsteenustest, selleks, et olla paremat teenust pakkuda, on see vajalik et kliendiandmeid käsitletakse koos teistes failides sisalduvate andmetega. Krediidireitingu üksused (nagu ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN, Credit Circle, Credit Bureau, Procrédito, Datacrédito ja Cifin). pakkuda teavet meie andmebaasis olevate klientide kohta.

Veebisait kasutab kasutamise statistikat saidil (nagu need, mida koguvad Google Analytics ja Google AdWords). Need andmed Veebileht kogub ja töötleb neid automaatselt ning seda saab teha kolmandatele isikutele analüüsimiseks üle antud. Need andmed hõlmavad veebisaite külastatud, külastusaeg, brauseri teave, IP-aadress, juurdepääsuajad, veebilehtede aadressid mille kaudu kasutaja veebisaidile jõuab, külastatava lehe parameetrid (nt UTM-i parameetrid) ja muud sarnased andmed.

Veebisait võib kasutada ka veebisaidi andmeid inimesed, kes suhtlevad erinevate vahenditega (telefon, e-post, võrgud sotsiaalsed) ja ka need, mis loovad mis tahes link või veebisaidiga seotud sotsiaalvõrgustike kaudu, teenuse täiustamiseks ja asjakohasema teabe pakkumiseks (teenuste kohta Veebisaidi või kolmandate isikute poolt pakutud) kliendile.

Veebisait kohustub mitte koguma tarbetut teavet klientidele või kasutajatele, et proovida isikuandmeid äärmise hoolsusega et nad esitavad andmetöötluse mis tahes etapis ja järgivad seda kohustus hoida nõuetekohast saladust.

Võime teie andmeid kasutada ka rakenduses praegu või tulevikus, et tuvastada teisi meie tooteid, mis võiksid olla teie omad huvi; hinnata krediidi- ja kindlustusriske, korraldada, finantseerida ja kindlustuse haldamine ja nõuete menetlemine; tuvastada, ennetada, avastada või võidelda pettuste, rahapesu ja muude kuritegude vastu; teha muid regulatiivseid kontrolle; hoida teid kursis oma laenuga; turu-uuringute ning toodete ja teenuste jaoks, mida pakume kolmandatele osapooltele.

3.- Kui kaua me oma andmeid säilitame kasutajad?

Veebisait säilitab kasutajaandmeid nende esitamise ajal teenuseid, kuni kasutaja ei ole taotlenud nende kustutamist, ja vajalike säilitusperioodide jooksul vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Veebisait kohustub säilitama ja salvestama isikuandmeid, mis kasutajad pakuvad meile konfidentsiaalselt, tagades nende turvalisuse ja volitamata kolmandate isikute juurdepääsu vältimine.

Veebisait võib pädevatele ametiasutustele avaldada isikuandmed ja muu teave, mis on kättesaadav ja vajalik oma arvutisüsteemide kaudu vastavalt kehtivatele õigussätetele ja määrused. Juhtudel, mil veebisait võib olla alluvad teatud liiki õigussuhtest või kohustusest tulenevale vastutusele või lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine, isikuandmeid säilitatakse seadusega kehtestatud aja jooksul.

4.- Milline on andmete töötlemise seaduspärasus meie kasutajad?

Töötlemise õiguslik alus meie kasutajate andmete kohta on nende endi nõusolek. Nende ravi on vajalik soovitud teenuse pakkumiseks, samuti mitmekülgse iseloomuga (peamiselt rahaliste või turismialaste) toodete ja teenuste järgnev pakkumine.

Need ravimeetodid ei ole vastastikku konditsioneeritud, seega nõusoleku tagasivõtmine ühes neist ei too kaasa teisest lahtiütlemine.

5.- Millistele adressaatidele teie andmed edastatakse?

Meie kasutajate andmeid saab edastada sama kontserni ettevõtted või sidusettevõtted taotletud teenuste haldamiseks.

Lisaks esitatakse kasutajate andmed üksused ja vahendajad (finants- või turismiettevõtjad), kellega veebisait teeb koostööd ja neid ravivad nad meie eelneval nõusolekul kasutajatele, et nad saaksid pakkuda nende kohta nõutud teavet kasu või soodustuse pakkumine.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab klient ei ole kohustatud esitama oma isikuandmeid ja/või andma selleks Veebilehele luba kasuta seda. Kliendil on õigus keelata isikuandmete kasutamine, seega on selle teabe edastamine Kliendi poolt täielikult vabatahtlik. Nõusolekut kinnitades nõustub Klient sellega automaatselt kõik sellel lehel loetletud tingimused.

Kohe pärast seda, kui klient on taotluse saatnud, avatakse veebisait on volitatud neid isikuandmeid heaks kiitma ja saata ühele või mitmele üksusele ja vahendajad, kes teevad veebisaidiga koostööd, et nad saaksid teha kasutajale ettepaneku. Kõrval saates päringu Veebilehe kaudu, nõustub Klient kõiki selle poliitika põhimõtteid, võimaldades seega veebisaidil ja selle kaastöötajatel suhelda kui kasutaja kasutab päringu töötlemiseks ja teenuste pakkumiseks e-posti aadressi ja telefoninumbrit, kasutajale kõige sobivamal viisil. Veebilehe partnerid reserveerivad õigus osalusel kontrollida ja hinnata Kasutaja olukorda kolmandatelt isikutelt. Veebisait ei paku iseenesest ühtegi finants- ega turismiteenust.

Selleks peavad andmete omanikud nõustuma privaatsus- ja andmetöötlustingimused üksused, kellega Veebileht on sõlminud koostöölepingud. Veebisaidil /politicas-privacidad-afiliados.html saate tutvuda eeskirjadega veebisaidi erinevate koostööpartnerite või sidusettevõtete privaatsusest. Kolmandate osapoolte saitide privaatsuspoliitika ei ole veebisaidi vastutusel, seega peaks klient hoolikalt tutvuma veebisaitide privaatsuspoliitikaga lingitud meie omas.

Üksused, kellele me loovutame isikuandmed, eelneval nõusolekul ja järgides selle omanike juhised, jätkab rakenduse(te) uurimist saanud. Nad teevad seda vastavalt dokumendis sätestatud kriteeriumidele toote turundust ja võib tutvuda vastavate failidega maksekohustuste täitmisele või rikkumisele, vastavalt kehtivad õiguslikud nõuded.

Veebisait võib teha koostööd väljaspool EL-i asuvate ravijuhtidega jaotises „Privaatsus Shield”, mis aitavad tal oma teenuseid hallata, mis tähendab a garantii andmete privaatsuse kohta ka väljaspool territooriumi EL.

6.- Kontaktteed

Meie ja eelnevalt mainitud kolmandad osapooled saab kasutajaga ühendust võtta (välja arvatud juhul, kui seda pole selgesõnalise loa) telefoni, tekstisõnumi, Whatsapi, traditsiooniline e-kiri, faks või automaatne sõnumivahetus. asjakohane jaotis selles dokumendis on üksikasjad kontaktiviiside kohta kasutatakse ärilistel ja turunduslikel eesmärkidel.

7.-Andmete õigsus

Kasutaja peab täitma vormid ja esitama veebisaidile tõesed, täpsed, täielikud ja ajakohased andmed. Igal juhul on kasutaja vastutab ainuisikuliselt otseste või kahjude või kaotuste eest kaudne, mis võib olla põhjustatud teisele isikule, kui teave ja esitatud andmed ei ole tõesed, täpsed, täielikud ja ajakohased.

Veebisait jätab endale õiguse kõigile pakutavatest teenustest välja jätta kasutajad, kes on esitanud valesid, ebatäpseid, mittetäielikke ja mitte uuendatud andmed, olenemata muudest seadusest tulenevatest toimingutest.

Veebisaidi kasutajad peavad olema inimesed täisealised ja olema täielikult koolitatud. Alla 18-aastased ei ole volitatud meie teenuseid kasutama.

8.- Millised on meie kasutajate õigused, kui me esitage oma andmed?

Igaühel on õigus saada kinnitus selle kohta, kas me töötleme veebisaidil teie isikuandmeid või mitte.

Huvitatud isikutel on õigus juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda nende parandamist, kui nad seda teevad ebatäpsed või nende mahasurumine, kui muu hulgas ei ole need enam vajalikud eesmärkidel, milleks need koguti.

Teatud asjaoludel huvitatud isikud võivad taotleda oma andmete töötlemise piiramist millisel juhul hoiame neid ainult harjutamiseks või kaitseks nõuded

Kasutaja võib oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel töötlemisele vastu vaielda nende andmetest. Sellisel juhul lõpetab Veebileht andmete töötlemise, välja arvatud mõjuvatel juhtudel õigustatud põhjused või kui võimalik nõuete teostamine või kaitse seda takistab.

Nende õiguste kasutamine võib olla töödeldakse, minnes veebisaidile läbi:

 • E-posti teel: aadressile informacion@misolvencia.es, on vaja sellele adresseerida, kasutades sama e-posti aadressi, millega kasutaja loodi
 • Postipost ülalnimetatud ettevõtte aadressil.

9. Küpsiste poliitika veebisaidil.

Küpsiste kasutamine

Kasutame küpsiseid, et analüüsida oma kasutust veebisait kasutajate, nende liikluse ja käitumise järgi külastusi, mida ta saab. Meie partnerid saavad kasutada ka küpsiseid arendada ärilistel ja turunduslikel eesmärkidel käitumismustreid. SHUTTLE99 OÜ lehed, mida kasutaja külastab, paigaldavad oma arvutisse küpsised, et pakkuda teavet nende külastuste kohta, mis aitab pakkuda sobivamat teenust ja kohandada seda paremini kasutajate vajadustega.

Peaaegu kõik brauserid lubavad kasutada küpsiseid ja aktsepteerige neid automaatselt, kui dokumendis pole märgitud teisiti brauseri konfiguratsiooni jaotis, mille kaudu saate muuta soovi korral eelistused selles osas.

Kui kasutaja keeldub küpsised, ei ole meie poolt võimalik tagada asjakohast kasutuskogemust meie veebisaidi kasutamisel, mis mõnel juhul võib jääda katkendlik või tavalisest aeglasem.

Küpsised on anonüümsed: neid ei salvestata paroolid või andmed külastajate identiteedi, nende asukoha kohta, finants-/turismitegevused või eelistused, mis võivad olla seotud konkreetse kasutaja või tema identiteediga.

Kasutame anonüümseid andmeid ja kogumeid meie kasutajad ja/või kliendid, et paremini mõista meie käitumist veebisaiti ärilistel eesmärkidel ja selle kasutajakogemuse parandamiseks, samuti veebilehe enda täiustamiseks. Need andmed võivad olla kolmandatele isikutele (nt turundus- ja reklaamifirmadele) pakutav ilma isikuandmeid või teavet, mida see puudutab võimaldab tuvastada kliente ja/või kasutajaid.

Kui kasutaja ei soovi lubada küpsiseid, peavad nad seda arvestades järgima siin näidatud protsessi protsess ei kehti meie partnerite (partnerite) kasutatavate küpsiste kohta.

Laiendatud teave küpsiste kohta

Küpsiste toimimise ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks võite külastada agentuuri Interactive Advertising Bureau veebisaiti nendele probleemidele spetsialiseerunud.

Kas küpsiseid on võimalik blokeerida ja/või kustutada?

Enamik kaasaegseid brausereid võimaldab muuta kasutaja eelistusi seoses küpsistega, mis tähendab et saate lubada, blokeerida ja/või kustutada oma seadmesse installitud küpsised seadet igal ajal.

10. Privaatsuspoliitika jurisdiktsioon

Veebisaidil tagame, et meie klientide esitatud isikuandmete täielik kaitse ja/või kasutajad.

SHUTTLE99 respektiga alati kliendi ja/või kasutaja andmete konfidentsiaalsus, teostades oma tegevust vastavalt sätetele ja kehtestatud korras Eesti kehtivate riiklike määrustega ANDMEKAITSE SEADUS ISIKLIK (ICS), ELEKTROONILISE SIDE ÕIGUS (ESS) ja EUROOPA PARLAMENDI MÄÄRUSE (EL) 2016/679 alusel JA NÕUKOGU 27. aprilli 2016. a. füüsilised isikud seoses isikuandmete töötlemisega ja nende andmete vaba liikumine ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (ANDMEKAITSE ÜLDMÄÄRUS – GDPR).

GDPR jõustus 25.05.2016 ja selle tõhus rakendamine Eestis, pärast kahe aasta möödumist üleminekuperiood, tehakse alates 25. maist 2018.

Samuti SHUTTLE99, mis puudutab riigis elavatelt kasutajatelt kogutud andmeid Hispaania territooriumil, et osutada finants- ja turismivahendusteenuseid, kehtib täielikult kehtivate Hispaania ja Euroopa õigusaktid isikuandmete kaitse kohta, ettevõtteteave teenused ja elektrooniline kaubandus ning sellega seotud eeskirjad kauglepingud tarbijate ja kaupade ja/või kasutajate poolt teenuseid veebilehtede kaudu:

SHUTTLE99 on rakendanud kõik turvameetmed kehtivate õigusaktidega nõutav ja kasutab usaldusväärseid tehnilisi vahendeid ja turvavahendid, et vältida kaotust, kõrvalehoidmist, kasutajate isikuandmete muutmine, vargus ja volitamata juurdepääs

11. Andmekaitse delegaat

SHUTTLE99 ei salvesta tundlikke kliendiandmeid. See tähendab, et me ei salvesta andmeid, mis on seotud rassi, etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadetega, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühinguorganisatsioonid, tervislikud või füüsilised seisundid, seksuaalelu, kriminaalkaristused või biomeetrilised või geneetilised andmed.

Isikuandmete töötlemine ei kuulu ettevõtte põhitegevuse hulka ning Teie privaatsust mõjutada võivate andmete jälgimist, jälgimist või jälgimist ei teostata.

Ettevõtte tegevus ei seisne suuremahulises andmetöötluses ei vastutava töötlejana ega andmetöötlejana ja ei ole ka jälgimine, jälgimine ega jälgimine.

Igal juhul, kui soovite saada teavet selle kohta, kuidas teie andmeid kasutatakse, meetmeid, mida ettevõte võtab teie andmete kaitsmiseks või teie õiguste teostamiseks, saate võtke ühendust mis tahes kahest aadressist informacion@misolvencia.es või dpo@shuttle99.com ja me võtame teiega esimesel võimalusel ühendust.